Rekuperacja

W standardowych systemach wentylacyjnych tzw. grawitacyjnych ciepłe powietrze ucieka, a w niesprzyjających warunkach wentylacja przestaje działać. Dzięki wymiennikowi ciepła jakim jest rekuperator ciepło możemy zatrzymać w budynku, zapewniając przy tym odpowiednią ilość świeżego powietrza. Rekuperacja zapewnia realne zmniejszenie do 60% energii potrzebnej do ogrzania nawiewanego powietrza. Straty ciepła spowodowane wentylowaniem pomieszczeń są stałe, ponieważ minimalna, higieniczna ilość świeżego powietrza potrzebnego człowiekowi jest stała. System jest prosty i bardzo cichy. Czerpnia wentylacji zasysa chłodne powietrze, które przechodząc przez wymiennik ciepła centrali ogrzewa się w jego kanalikach od powietrza usuwanego z budynku. Następnie jest ono nawiewane do pomieszczeń.

Zasada projektowania systemu wentylacji mechanicznej polega na umieszczeniu nawiewów świeżego powietrza w pomieszczeniach suchych – w salonie i sypialniach. Wywiewy powietrza umieszcza się z kolei w pomieszczeniach wilgotnych: w kuchni i łazienkach. W ten sposób powietrze przemieszcza się z pomieszczeń suchy do wilgotnych, z tego powodu z reguły nie umieszcza się wylotów wentylacji w przedpokojach, holach, ciągach komunikacyjnych, które są naturalną drogą dla przemieszczającego się powietrza. Ważnym zastrzeżeniem jest, że drzwi wewnętrzne nie mogą blokować przepływu powietrza – przy zamkniętych drzwiach powinna pozostać szczelina nad podłogą o powierzchni minimum 80cm2.

Zalety ze stosowania rekuperacji:
• możliwy odzysk energii ze sprawnością sięgającą do 95%
• możliwość regulacji i sterowaniem strumienia powietrza – płynna regulacja oraz programowana intensywność wentylacji w poszczególnych porach dnia, dla poszczególnych dni tygodnia w zależności od sposobu preferencji mieszkańców
• możliwości uzdatniania powietrza
• zwiększenie komfortu w budynku poprzez zapewnienie zawsze świeżego powietrza o odpowiedniej temperaturze
• prawidłowe użytkowanie eliminuje problem zawilgocenia ścian, pleśni i grzybów

Zwiększenie kosztów inwestycji na montaż i zakup systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z pozoru może zniechęcić inwestora, jednakże w dłuższej perspektywie przyniesie wymierne korzyści finansowe. Należy pamiętać, że dom budujemy na lata i nic tak nie cieszy jak niskie koszty eksploatacji.

Ponadto instalując system rekuperacji w nowo budowanych budynkach można częściowo lub całkowicie zrezygnować z kanałów wentylacji grawitacyjnej oraz zmniejszyć moc cieplną kotła i powierzchni grzejnych.

Potrzebujesz niezobowiązującej wyceny na system rekuperacji – nic prostszego – prześlij nam rzuty swojego domu, określ liczbę mieszkańców a my przygotujemy bezpłatnie ofertę dla Ciebie.

Polecamy i montujemy rekuperatory firmy THESSLAGREEN
www.thesslagreen.com